O NIGu

Rada i Komisja rewizyjna NIG

Statut NIG

Deklaracja przystąpienia do NIG

Składki NIG

Członkowie NIG

 

Po paru latach prób konsolidacji środowiska gospodarczego powiatu nowotarskiego odbyło się Założycielskie Walne Zgromadzenie NIG 24.04.1999 r. Podczas tego zebrania stodwadzieścia firm z Podhala, Spisza i Orawy zadeklarowało przynależność do dobrowolnego samorządu gospodarczego, jakim jest NIG.

Grupa inicjatywna parę miesięcy wcześniej pracowała nad statutem Izby, który został zarejestrowany w sierpniu '99, na podstawie złożonych dokumentów przez Sąd Gospodarczy w Nowym Sączu.

Punktem wyjściowym wzrostu świadomości podmiotów gospodarczych stał się fakt, że silna kapitałowo i dobrze zorganizowana zachodnia konkurencja stanęła u drzwi Nowego Targu. Dotknięci tym faktem kupcy zrozumieli, że bez współpracy, koncentracji kapitału i wymiany doświadczeń, samotnie działający przedsiębiorcy są skazani na zagładę lub gospodarczą wegetację. Wspólna ochrona interesów przemówiła do wszystkich branż, bo w grupie członków Izby znajdują się podmioty gospodarcze z szerokiego spektrum firm. Deklarację przynależności do NIG od czasu założenia złożyło dalsze osiemdziesiąt podmiotów gospodarczych, z różnych zakątków powiatu nowotarskiego, Krakowa jak i powiatów ościennych.

Nowotarska Izba jest organizacją dobrowolną, samorządową i apolityczną. Głównym celem jest ochrona rodzimej działalności gospodarczej, ożywienie i rozwój wytwórczości w regionie oraz szeroko pojęta pomoc zrzeszonym członkom, włącznie ze zmianą nieżyciowego prawa.

Goszczący na zebraniu założycielskim wiceminister gospodarki Tadeusz Donocik w swoim wystąpieniu powiedział: "Przez ostatnie dziesięć lat ilość firm małych i średnich wzrosła z 600 tys. do 2 mln 600 tys. Świadczy to o tym, że dwa miliony ludzi wzięło los w swoje ręce, dając średnio trzem innym osobom zatrudnienie. Państwo dla tych przedsiębiorców w tym czasie nie zrobiło nic". Z tej wypowiedzi wynika, że czeka nas praca, gdzie musimy się upominać o równouprawnienie w prawach z podmiotami zagranicznymi i państwowymi. Walka z bezduszną biurokracją o gwarancje rozwoju firm i egzystencję własnych rodzin i pracowników.

Z zapisów statutowych wynika, że nasza Izba działa na terenie woj. małopolskiego. Może jednak podejmować swoje działania na terytorium Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami.

NOWOTARSKA IZBA GOSPODARCZA | Adres: ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ | Tel./fax: +48 18 264 61 86

Stronę odwiedzonorazy   |   Copyrights 2012 by NIG.   |   Designed by