Punkt MARR w Nowym Targu

Celem nowo powstałego punktu jest bezpośrednie wsparcie informacyjno-konsultacyjne na rzecz przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Podhala, Doradztwo może dotyczyć następujących obszarów:

1. Aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w tym zobowiązania publicznoprawne.

2. Marketing przedsiębiorstwa konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, budowanie relacji z klientami, kontrahentami, wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu

3. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem organizacja pracy przedsiębiorcy; zarządzanie czasem; dobór personelu, podział obowiązków

4. Finanse przedsiębiorstwa wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej – wybór optymalnej formy, postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej, pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym.

5. Działalność firmy na rynkach zagranicznych formy ograniczenia ryzyka związanego z działalnością eksportową, narzędzia pozyskiwania klienta zagranicznego, konsultacje strategii wejścia na rynek zagraniczny

Dodatkowo osoby zainteresowana mogą uzyskać informacje na temat zewnętrznych źródeł finasowania przedsiębiorstwa w tym:

- pożyczki, (warunków, zasad),

- dotacje,

- oraz fundusze doręczeniowe.

Punkt konsultacyjny będzie czynny w każdy czwartek od godz. 10.00 do 14.00

ul. Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

Chęć skorzystania z usługi można zgłosić pod numerem telefonu 18 20 664 76, 602 376 518 lub wysyłając maila na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w takim przypadku nasz pracownik skontaktuje się z Państwem

Usługi świadczone będą bezpłatnie

NOWOTARSKA IZBA GOSPODARCZA | Adres: ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ | Tel./fax: +48 18 264 61 86

Stronę odwiedzonorazy   |   Copyrights 2012 by NIG.   |   Designed by